PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

OBS De Driesprong

De Spil 5

7918 AX Nieuwlande

Telefoon: (0528) 351692

E-mail:
obsdedriesprong@bijeen-hoogeveen.nl

Schooltijden en Vakanties

Maandag 8.30 - 14.00 uur
Dinsdag 8.30 - 14.00 uur
Woensdag 8.30 - 14.00 uur
Donderdag 8.30 - 14.00 uur
Vrijdag 8.30 - 14.00 uur

Is uw kind ziek wilt u dan even bellen tussen 8.00 uur en 8.30 uur. Staan wij op het plein, dan mag u inspreken op het antwoordapparaat. De kinderen mogen vanaf 8.15 uur op school komen, zij blijven dan onder toezicht van de leerkrachten op het plein.

 

Vakanties 2018/2019

Herfstvakantie:
 22okt. t/m 26 okt.
Kerstvakantie: 24 dec. t/m 4 januari
Voorjaarsvakantie: 18 febr. t/m 22 febr.
Goede Vrijdag: in de meivakantie
Pasen: in de meivakantie
Koningsdag: in de meivakantie
Meivakantie: 19 april t/m 4 mei
Pinksteren: 10 juni
Zomervakantie: 15 juli t/m 23 augustus

tekeningen van De Driesprong