PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

OBS De Driesprong

De Spil 5

7918 AX Nieuwlande

Telefoon: (0528) 351692

E-mail:
obsdedriesprong@bijeen-hoogeveen.nl

Schoolregels

Wij hebben met elkaar een aantal afspraken gemaakt:

  • wij hebben respect voor elkaar, onszelf en de omgeving

-          je mag samenwerken

-          je gaat met respect om met materialen van school

-          we praten rustig in de klas

-          we laten een ander uitpraten

-          we luisteren naar elkaar

 

  • wij werken in een veilige, rustige omgeving

-          we kiezen de kortste weg naar onze plek

-          we ruimen onze werkplek op voor we naar huis gaan

-          het materiaal is voor iedereen in de klas

-          we mogen zelf spullen uit de kast pakken en netjes terug leggen

-          we lopen rustig in school

 

  • wij gaan op een prettige manier met elkaar om

-          we houden rekening met elkaar

-          we lachen anderen niet uit

-          we spreken elkaar netjes aan

 

  • wij helpen elkaar

-          we helpen elkaar als dat nodig is

-          we spreken elkaar netjes aan

-          ruzies worden uitgepraat, we komen er daarna niet meer op terug

-          pesten wordt bij juf of meester gemeld

tekeningen van De Driesprong