PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

OBS De Driesprong

De Spil 5

7918 AX Nieuwlande

Telefoon: (0528) 351692

E-mail:
obsdedriesprong@bijeen-hoogeveen.nl

Overblijven op OBS De Driesprong

Al onze leerlingen zijn van harte welkom om over te blijven op onze school!
Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag staat er een team van vaste overblijfmoeders klaar om tussen 12:00 uur en 13:00 uur op de kinderen te passen.
Om 12:00 uur gaan de overblijfkinderen lekker even naar buiten. De kinderen eten gezamenlijk hun meegebrachte boterhammen. Voor een ieder die wil maken we er een lekkere tosti van. Ook neemt iedereen zelf drinken mee. Na het eten zorgen de overblijfouders voor iets lekkers.


De kinderen spelen als het weer het toelaat bij voorkeur buiten. Het liefst op het speelveld naast de school of in de grote speeltuin. Ook bij slecht weer kunnen de kinderen zich binnen prima vermaken. De kinderen blijven altijd onder toezicht van de overblijfmoeders.


De kosten voor het overblijven zijn € 1,25 per keer. Het is goedkoper en gemakkelijker voor de overblijfmoeders om voor € 10,- een overblijfkaart te kopen voor 10 keer overblijven.


Als uw kind overblijft, moet hij/zij het naamkaartje aan de kapstok in het groene mandje leggen bij binnenkomst op school. Tegenover elke klas staat dit mandje boven de kapstok.


Wilt u een overblijfkaart kopen of eenmalig betalen dan moet ook het geld in een envelop voorzien van naam in hetzelfde groene mandje gelegd worden.
De overblijfmoeders beginnen om 11:45 uur met het verzamelen van deze kaartjes en houden de administratie bij. De gekochte overblijfkaarten blijven dan ook op school. Als deze kaart bijna vol is krijgt uw kind een briefje mee met het verzoek een nieuwe kaart te kopen voor de volgende keer.


Het geld wordt gebruikt voor een vergoeding aan de overblijfmoeders, er wordt speelgoed van gekocht maar ook de snoepjes en andere spulletjes die nodig zijn voor de overblijfkinderen.


De overblijfmoeders doen erg hun best om er een gezellig uurtje van te maken voor de kinderen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het overblijven dan kunt u altijd terecht bij de leerkracht van uw kind. Zij zorgen voor overleg met de overblijfmoeders.


Wilt u uw kind voor vaste dagen opgeven, dan vragen wij u om het bijgaande opgaveformulier in te vullen.


Overblijven op onze school………natuurlijk!

Werkwijze en afspraken

Werkwijze en afspraken met betrekking tot overblijven: Download hier!

tekeningen van De Driesprong