PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

OBS De Driesprong

De Spil 5

7918 AX Nieuwlande

Telefoon: (0528) 351692

E-mail:
obsdedriesprong@bijeen-hoogeveen.nl

Petra EngelsMet plezier naar school gaan.

Dat deed ik en doen nu ook mijn kinderen.

Petra Engels

Ik ging altijd met plezier naar school. Naar de handwerkles van juffrouw Hendriks. Breien, haken en borduren heb ik er geleerd. Breien vond ik wat minder maar haken heb ik nog veel gedaan. Samen met mijn buurvrouw voor een derdewereld project. Van meester De Wilde kan ik mij vooral de muzieklessen herinneren. Hij speelde op de dwarsfluit en er waren nog veel meer instrumenten. Schoolreisjes naar de speeltuin of de dierentuin, godsdienstles, ik heb op OBS De Driesprong een fijne tijd gehad.

Na De Driesprong koos ik voor het vak kapster, schoonheidsspecialiste. Een opleiding met veel theorie en praktijklessen. Ik heb heel wat poppen een permanent gegeven of een watergolf. Omdat ik nog niet precies wist wat ik wilde heb ik daarna nog een jaar “schakelen en oriënteren” gedaan om mij te oriënteren op een vervolgopleiding. Maar het loopt in het leven soms anders.

Ik raakte zwanger en stopte met school. Inmiddels heb ik drie fantastische kinderen die alle drie ook nu weer met plezier naar school gaan. Naar OBS De Driesprong natuurlijk. Er is veel veranderd, andere groepsindeling, meer leerkrachten en natuurlijk andere meesters en juffen. Maar wat is gebleven is die vertrouwde sfeer, de geborgenheid, het vertrouwen. Ik weet zeker dat over een paar jaar ook mijn kinderen op een plezierige schooltijd kunnen terugkijken.

tekeningen van De Driesprong