PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

OBS De Driesprong

De Spil 5

7918 AX Nieuwlande

Telefoon: (0528) 351692

E-mail:
obsdedriesprong@bijeen-hoogeveen.nl

Sinds ik heb leren lezen op De Driesprong, ben ik er dol op.

Marijke Smit, 1991

Hoezo dat kleine schooltje in Nieuwlande? Ik had er vooral een fijne en gezellige tijd en heb er veel geleerd. Mijn liefde voor lezen bijvoorbeeld. Ik zat in groep drie, maar mocht meelezen met groep vier. Ik vond het heerlijk en werd zo gestimuleerd dat ik lezen nog steeds erg leuk vind. Daarbij helpt het enorm bij mijn studie Frans op de lerarenopleiding van Hogeschool Windesheim. Trouwens, ook op de HAVO heb ik veel moeten lezen en niet alleen voor Nederlands.

OBS De Driesprong, dat kleine schooltje, heeft mij wel mooi de basis gegeven om de grammatica van het Frans te begrijpen. Door de kennis van de grammatica van het Nederlands. De veilige sfeer, het stimuleren, dat wat ik heb mogen ervaren op mijn basisschool, probeer ik nu ook mee te geven in mijn eigen stageklassen.

Misschien is het daarom dat ik heb gekozen voor de lerarenopleiding. Leerlingen kunnen het beste presteren in een omgeving waar ze zich veilig voelen, waar ze gezien en gestimuleerd worden. Ik hoop na mijn HBO diploma mijn Master te halen aan de Rijksuniversiteit in Groningen.

Waar het allemaal begon? In dat kleine schooltje in Nieuwlande. Als ik nu weer zou moeten kiezen, koos ik er weer gelijk voor. Want het heeft mij mijn liefde voor lezen gegeven en een goede basis voor mijn opleiding.

tekeningen van De Driesprong