PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

OBS De Driesprong

De Spil 5

7918 AX Nieuwlande

Telefoon: (0528) 351692

E-mail:
obsdedriesprong@bijeen-hoogeveen.nl

Henriët SmitMijn basisschooltijd op O.B.S. De 3 Sprong in Nieuwlande.

Henriët Smit

Als ik terugdenk aan mijn jaren op de basisschool, dan kijk ik daar erg positief op terug. De sfeer, de open houding van de leerkrachten en het samen spelen op het schoolplein, maakten het fijn op school. Naast deze algemene, brede punten, was er voor iedere leerling persoonlijke aandacht. Sommige mensen deden minderwaardig over ‘dat kleine schooltje’, maar nu ik inmiddels zelf basisschooljuf ben, kan ik zeggen dat juist door de grootte van de school er veel mogelijkheden waren voor individuele begeleiding van leerlingen. Voor het ene kind kon dit extra begeleiding zijn bij vakken die als lastig ervaren werden, terwijl er aan andere kinderen meer uitdaging werd geboden. Ik kan me nog goed herinneren dat ik tijdens AVI-lezen een tijdje mee heb gelezen met een groep lager, terwijl ik voor rekenen een extra boekje kreeg met uitdagendere sommen. Ook voor spelling kreeg ik samen met een klasgenootje vaak verdiepingsopdrachten.

Een project dat me ook altijd bij is gebleven is het project over ‘Annie M.G. Schmidt’. Onze klas werkte over Otje en ik vond het helemaal geweldig. We hebben recepten nagemaakt, en met de verschillende hoeveelheden gerekend. Als kunstwerken hebben we met kleurovergangen en schaduweffecten een portret van Annie gemaakt. Ik weet nog goed dat we dit deden door met stiften het hele gezicht kleur te geven met stippen. Als taalopdracht hebben we brieven geschreven, aangezien Otjes vader zijn papieren kwijt was, moest hier van alles aan gedaan en voor bedacht worden.

Kortom, de ‘normale’ lessen werden verweven in het project.

Hierbij heb ik veel samengewerkt met klasgenootjes, dus zowel individueel als samenwerken en samen leren kwam aan de orde.

Wat ik nu, naar aanleiding van mijn studie kan zeggen, is dat ik aspecten herken van leerpsychologen. Een duidelijk voorbeeld hiervan is Vygotsky met zijn ‘zone van naaste ontwikkeling’. Kinderen (uit verschillende groepen) kunnen elkaar helpen naar een hoger niveau.

‘De basis voor de toekomst van elk kind wordt gelegd in het primair onderwijs. Hierbij vind ik persoonlijk het pedagogisch klimaat erg belangrijk! Kinderen moeten zich veilig voelen op school. Ze moeten plezier hebben in het leren en zich gewaardeerd voelen. Het maakt daarbij niet uit of je heel erg slim bent of juist meer begeleiding nodig hebt. Kinderen moeten zich vrij voelen om vragen te durven stellen en moeilijkheden aan te durven geven. Het is dan taak voor de leerkracht om hier goed op in te gaan en het kind op een passende wijze te helpen.’

Dit bovenstaande is een stukje van mijn persoonlijke visie met betrekking tot het onderwijs. Ik heb dit op O.B.S. De 3 Sprong, zeker zo ervaren! Iedereen, hoe verschillend we ook waren, mocht er zijn en werd gewaardeerd. Elkaars kwaliteiten werden benut. De basis voor mijn eigen toekomst is dan ook een mooie, goede basis voor mij geweest. In groep 8 wist ik al wat ik wilde worden, ‘kleuterjuf’, zei ik toen. Tijdens de havo is mijn keuze niet veranderd. Ik had helder voor ogen wat ik later zelf graag zou willen worden en zou willen doen. Ik wil(de) juf worden en kinderen helpen bij het leren + zorgen dat het leren meer is dan enkel het overbrengen van kennis. Mede dankzij de goede basis en een mooi voorbeeld (dat mij gedurende de acht jaren op de basisschool een goed gevoel heeft gegeven) ben ik nu wie ik wil/kan zijn!

tekeningen van De Driesprong