PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

OBS De Driesprong

De Spil 5

7918 AX Nieuwlande

Telefoon: (0528) 351692

E-mail:
obsdedriesprong@bijeen-hoogeveen.nl

Gerwin Bast

Niet schrijven maar meten

Gerwin Bast

Ik heb op OBS De Driesprong een fijne tijd gehad. Van alle vakken was taal niet mijn sterkste kant. Praten ging nog wel, maar schrijven? Nee, laat mij maar rekenen en knutselen. Lekker met de handen bezig. Gelukkig was er bij ons op school altijd wel ruimte om, naast de hoofdvakken, je uit te kunnen leven in de dingen waar je goed in was.

Daar deden de leerkrachten ook alles aan. Ik herinner mij dat meester de Wilde gebarentaal had geleerd om een van onze leerlingen op school te kunnen houden. Op knutselgebied staat de piepschuimsnijder mij nog helder voor de geest. Ik maakte de mooiste figuren uit piepschuim. Ook hadden we eens een drummer in de klas, wat een kabaal zeg.

Ik ben altijd met plezier naar school gegaan. Ik moest een keer een wrat onder mijn voet laten weghalen en dat deed erg veel pijn. Toch wilde ik de volgende dag naar school..... want we kregen nieuwe rekenboekjes!

Als echt buitenmens wilde ik graag een beroep in de buitenlucht. Boswachter, maar dat ging niet door. Na mijn MAVO diploma zei een van de leerkrachten dat het kadaster mensen zocht. Landmeters. Altijd buiten en veel rekenwerk. Helemaal iets voor mij. Tijdens de open dag op de MTS leek het mij wel wat en ben ik MTS landmeetkunde gaan doen. Ik doe nu het werk dat helemaal bij mij past. Ik zet nieuwe wegen uit, bruggen, viaducten en gebouwen. Ook meet ik kavels in voor kaarten en doe ik meetwerk voor de spoorwegen. Een heerlijk vak.

Ik kom graag nog eens naar mijn oude school om een demonstratie te geven.

tekeningen van De Driesprong