PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

OBS De Driesprong

De Spil 5

7918 AX Nieuwlande

Telefoon: (0528) 351692

E-mail:
obsdedriesprong@bijeen-hoogeveen.nl

Onze school

Plattegrond van De Driesprong.

 

Plattegrond van De Driesprong

tekeningen van De Driesprong