PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

OBS De Driesprong

De Spil 5

7918 AX Nieuwlande

Telefoon: (0528) 351692

E-mail:
obsdedriesprong@bijeen-hoogeveen.nl

  

OBS De Driesprong

 

Welkom bij OBS De Driesprong

OBS De Driesprong is een openbare basisschool in Nieuwlande. Samen met 12 andere openbare basisscholen in de Gemeente Hoogeveen maakt De Driesprong onderdeel uit van de Stichting Bijeen

OBS De Driesprong is een kleine school. Groep 1,2,3 en 4, 5 en 6,7,8 werken samen in 3 lokalen. Hierdoor is er een goede interactie tussen de verschillende groepen en het niveau van de leerling. Ideaal voor uitwisseling van groepen, afhankelijk van het prestatie niveau.

OBS De Driesprong is ook een grote school. Want door de uitwisseling van ervaringen van 14 scholen en ruim 1.500 leerlingen, kan De Driesprong in onderwijs methodiek, kwaliteit en specifieke probleem oplossingen, steeds voorop lopen.

OBS De Driesprong geeft uw kind de ruimte, de mogelijkheden en de richting om de schooljaren fijn en effectief te maken. We halen niet alleen eruit wat erin zit, we voegen ook heel veel toe. Op cognitief gebied, maar zeker ook op belangrijke terreinen als sociaal gedrag, samenwerken, creativiteit en assertiviteit. Al die ontwikkelingen kunnen zich alleen optimaal ontplooien als alle andere omstandigheden in orde zijn.

En dat zijn ze!

Een enthousiast team leerkrachten, fijne ouders die allemaal op hun manier de school en de kinderen steunen en de samenwerking met de andere openbare basisscholen in Hoogeveen.

De kwaliteit van onderwijs wordt niet door stenen bepaald, maar goede huisvesting speelt wel een rol. In januari 2014 heeft De Driesprong de sprong naar een nieuw pand gemaakt en is ook die voorwaarde helemaal voor elkaar.

tekeningen van De Driesprong